Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chọi gà

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 120cm x 120cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật