Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chờ trăng

Tác giả: Đỗ Ngọc Dũng
Kích thước: 80cm X 60cm
Năm sáng tác: 1990
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm
Tranh cùng họa sĩ

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật