Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chợ sớm

Tác giả: Trần Như Việt Anh
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật