Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chở che

Tác giả: Mai Hoàng Minh (Ty)
Kích thước: 110cm x 60cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật