Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chân dung phụ nữ vùng cao

Tác giả: Trần Văn Lương
Kích thước: 42cm x 50cm
Năm sáng tác: 1995
Chủ đề: Chân dung
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật