Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

A Lưới 1

Tác giả: Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 
Kích thước: 200cm x 150cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật