Họa sĩ

Trần Văn Lương

Trần Văn Lương

Họa sĩ Trần Văn Lương chuyên về chủ đề sinh hoạt, con người đồng bào vùng cao. Các tác phẩm của ông, đa phần đều được thể hiện trên chất liệu lụa.

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật