Họa sĩ

Trần Như Việt Anh

Trần Như Việt Anh

Sinh năm 1968 tại Đà Nẵng, Việt Nam

Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, Việt Nam 

HỌC VẤN 

1992 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, Việt Nam 

TRIỂN LÃM NHÓM 

2022 “Lotus, since 1991” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam 

2019 “Sắc màu không biên giới” St Etienne, Pháp 

2016 “Sắc màu Việt Nam” Galerie Clarence Gagnon, Montreal, Canada 

2009 “Sắc màu không biên giới” Espace Keméléon, Paris, Pháp 

2007 Alliance Francaise, Singapore

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức 

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG 

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Canada, Mỹ, Singapore và Việt Nam 

 

 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật