Họa sĩ

Trần Ngọc Tình 

Trần Ngọc Tình 

1973 Sinh tại Thanh Hóa, Việt Nam 

Sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

HỌC VẤN

Họa sĩ tự học

TRIỂN LÃM NHÓM

2015 Salon d’Automne International, Luneville, Pháp 

          Arcades Institute, Tours, Pháp 

         “Chuyến xe quá khứ” San Francisco City Hall, California, Mỹ 

2014 “Khi mùa thu đến” Espace Kaméléon, Paris, Pháp 

          “Khi mùa thu đến” Arcades Institute, Tours, Pháp 

           Societie Generale Gallery, Singapore 

2013 “Việt Nam – Bản giao hưởng sắc màu” BMPS, Bỉ 

2010 “Sắc màu mùa thu” Espace Kaméléon, Paris, Pháp 

2007 Salon d’Automne International, Luneville, Pháp 

          Drama Centre National Library, Singapore 

          Alliance Francaise, Singapore 

          Tours, Pháp

BIENNALE VÀ HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT 

2015 “Affordable Art Fair”, Singapore

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Bỉ, Canada, Mỹ, Malaysia, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật