Họa sĩ

Trần Luân Tín

Trần Luân Tín

1951 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam 

Sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tốt nghiệp hệ 7 năm Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam 

 

TRIỂN LÃM NHÓM 

2022 “Lotus, since 1991” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam 

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các nhà sưu tập cá nhân tại Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam. 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật