Họa sĩ

Trần Chắt

Trần Chắt

1943: Sinh tại Hà Tây (nay là Hà Nội), Việt Nam

2010: Qua đời tại Hà Nội, Việt Nam

1971: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật