Họa sĩ

Tạ Phương Thảo

Tạ Phương Thảo

Hoạ sĩ Tạ Phương Thảo, thế hệ họa sĩ thứ ba trong đại gia đình của cố hoạ sĩ Tạ Thúc Bình, một trong những họa sĩ đầu tiên tham gia thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội).

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật