Họa sĩ

Quốc Chiến

Quốc Chiến

Được biết đến với các tác phẩm tranh lụa

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “Luna” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG  

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật