Họa sĩ

Phương Mai

Phương Mai

1973 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

2001 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam

Hội viên hội Mỹ thuật TP.HCM

 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật