Họa sĩ

Lê Phan Quốc

Lê Phan Quốc

Lê Phan Quốc, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế.

Hiện là giảng viên khoa Sư phạm Mỹ thuật, trường Đại học Mỹ thuật Huế, Việt Nam.

Tác phẩm của Lê Phan Quốc

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật