Họa sĩ

Nguyễn Thị Anh Mi

Nguyễn Thị Anh Mi

1972 Sinh tại Huế, Việt Nam 

Sinh sống và làm việc tại Huế, Việt Nam  

HỌC VẤN

1992 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM 

2010 “Triển lãm Mỹ thuật” Hà Nội, Việt Nam 

2007 “Triển lãm Mỹ thuật” Hà Nội, Việt Nam 

2005 “Triển lãm Lụa Toàn Quốc”, Hà Nội, Việt Nam 

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật thành phố Huế, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức  

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG 

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Singapore, Thái Lan và Việt Nam 

 

 

 

 

Tác phẩm của Nguyễn Thị Anh Mi

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật