Họa sĩ

Nguyễn Đăng Bảy (Nguyễn Đăng Bẩy)

Nguyễn Đăng Bảy (Nguyễn Đăng Bẩy)

1923 Sinh tại Từ Sơn, Việt Nam

2007 Qua đời tại Bắc Ninh, Việt Nam

HỌC VẤN

Học trò của các danh họa Việt Nam: Hoàng Tích Chù, Nguyễn Như Hoành

Những năm tuổi già, không còn sức để đi theo đoàn làm phim, ông đã dồn những trăn trở, khắc khoải lên những bức tranh khắc gỗ.

Bắt đầu cuộc đời bằng nghệ thuật hội họa, trải qua bao thăng trầm để cuối cùng ngồi lại bên ông lúc tuổi già là cây cọ, bộ dao khắc, tấm phên gỗ.

TRIỄN LÃM NHÓM

2022 “Luna” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

THÀNH TỰU

1988 Trao tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân (NSND) 

1973 Giải thưởng quay phim xuất sắc nhất với tác phẩm “Đến hẹn lại lên” tại Liên Hoan Phim Việt Nam  

1960 Giải thưởng quay phim xuất sắc nhất với tác phẩm “Con chim vành khuyên” tại Liên Hoan Phim Việt Nam

Các tác phẩm phim điện ảnh nổi bật trong sự nghiệp: “Bao giờ cho đến tháng mười” (1984), “Chuyến xe bão táp” (1978), “Nổi gió” (1966)

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Việt Nam

Tác phẩm của Nguyễn Đăng Bảy (Nguyễn Đăng Bẩy)

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật