Họa sĩ

Nguyễn Chuyên

Nguyễn Chuyên

Được biết đến với các tác phẩm tranh bột màu trên giấy

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “Luna” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức 

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Bỉ và Việt Nam 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật