Họa sĩ

Mai Hoàng Minh (Ty)

Mai Hoàng Minh (Ty)

1960 Sinh tại Huế, Việt Nam

2023 Qua đời tại Nha Trang, Việt Nam

HỌC VẤN

2000 Họa sĩ tự học

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2015 Tu Do Gallery, HCMC, Việt Nam 

2013 Tu Do Gallery, HCMC, Việt Nam 

2012 City Hall of Valenciennes, Pháp 

          Cultural Centre of Abbeville, Pháp 

2008 City Hall of Valenciennes, Pháp 

2006 San Jose, California, Mỹ 

          Province Gallery, Colorado, Mỹ 

2005 Mai Gallery, HCMC, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2004 “Hue Festival 2004” Hue, Việt Nam 

2002 Nha Trang, Khanh Hoa, Việt Nam 

2001 Nha Trang, Khanh Hoa, Việt Nam

BIENNELE VÀ HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT

2015 “Affordable Art Fair”, Singapore

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Ý, Anh, Canada, Mỹ, Thái Lan, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật