Họa sĩ

Lê Nguyên Mạnh 

Lê Nguyên Mạnh 

1979 Sinh tại Thanh Hóa, Việt Nam

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam

HỌC VẤN

2005 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2020 “Le Nguyen Manh” Chon’s Auction House, Hanoi, Việt Nam 

2011 Performance “ Invisible Destruction” Hanoi, Việt Nam 

         “Bóng – Shadow” Bui Gallery, Hanoi, Việt Nam 

2003 Performance “Fragile” Hanoi, Việt Nam 

         “Tôi Hoà Tan” British Council, HCMC, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2019 Performance “Trí Tuệ Rác” Hanoi Việt Nam 

2018 Performance “The Age of Technology” Hanoi, Việt Nam 

2017 “Đông Đi … Xuân Đến ...” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

2016 Performance “ ” Trang Tien Bridge, Hue, Việt Nam

2014 “The New World  - Oxygen Party” Vietnam Fine Art Museum, Hanoi, Việt Nam 

2009 “Gas and Liquid” Vietnam Fine Art Museum, Hanoi, Việt Nam 

2008 Performance “Đồng Cu” Hanoi, Việt Nam  

2007 Performance “Traffic” Art Network Asia, Hanoi, Việt Nam

Họa sĩ đã tham gia cũng như biểu diễn kỷ thuật vẽ trực tiếp tại nhiều cuộc triển lãm nhóm do Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, mỹ, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật