Họa sĩ

Lan Hương 

Lan Hương 

1961 Sinh tại Nam Định, Việt Nam

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Viêt Nam

HỌC VẤN

1985 Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật, Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “ Luna” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Hà Nội và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Việt Nam 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật