Họa sĩ

Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 

Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 

1985 Sinh tại Quảng Bình, Việt Nam

Sống và làm việc tại Huế, Việt Nam

HỌC VẤN

2012 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “ Lotus, since 1991” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

Tham gia nhiều triển lãm do Hội Mỹ thuật Huế và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật