Họa sĩ

Hùng Khuynh 

Hùng Khuynh 

1954 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam

HỌC VẤN

1979 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2018 “Nét đẹp Công Giáo” Hanoi, Việt Nam 

2014 “CUCA Lacquer Paining” Paris, Pháp 

2004 16 Ngo Quyen, Hanoi, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2014 “Họa sĩ Việt Nam” 22 Minneapolis, Minnesota, Mỹ 

2013 “Gathering” Vietnam Star Automobile, HCMC, Việt Nam 

2010 “Sơn mài Việt Nam” HCMC Fine Art Association, HCMC, Việt Nam 

          Two Tiger Gallery, Minnesota, Mỹ

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, và các Nhóm triển lãm tổ chức 

THÀNH TỰU

2000 Giải thưởng của Hiệp hội Mỹ thuật ASEAN 

1995 Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam 

1994 Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật