Họa sĩ

Hoàng Thị Phương Liên

Hoàng Thị Phương Liên

1960 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam

Hội viên hội Mỹ thuật TP.HCM

Hội viên hội Mỹ thuật Hà Nội

 

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật