Họa sĩ

Đỗ Ngọc Dũng

Đỗ Ngọc Dũng

Con trai của cố hoạ sĩ Đỗ Xuân Doãn  

Được biết đến với các tác phẩm tranh sơn mài

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “Luna” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Pháp và Việt Nam

Tác phẩm của Đỗ Ngọc Dũng

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật