Họa sĩ

Đinh Ngọc Thắng 

Đinh Ngọc Thắng 

1972 Sinh tại Thanh Hóa, Việt Nam

Sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

HỌC VẤN

2003 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2008 “Xuân” HCMC, Việt Nam 

2009 “Đầu mùa mưa” HCMC, Việt Nam

GROUP EXHIBITION

2022 “Kết nối 5” 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam 

2021 “Cây đời mãi xanh” HCMC, Việt Nam 

2020 “Kết nối 4” Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam 

2015 “Where Art Meets Luxury” Intercontinental Danang Peninsula Resort, Danang, Việt Nam 

2010 Tokyo, Nhật Bản 

2009 Shanghai, Trung Quốc

Tham gia nhiều triển lãm do Hội Mỹ thuật Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật Việt Nam và Nhóm triển lãm tổ chức

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các nhà sưu tập cá nhân tại Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật