Họa sĩ

Chu Viết Cường

Chu Viết Cường

1981 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam

HỌC VẤN

2006 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2017 “Đông đi … Xuân đến …"  Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2022 “Lotus, since 1991” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam 

          “Đa Diện  7” May Art Space, HCMC, Việt Nam 

2021 “Đa Diện 5” Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

2020 “Bóng di sản” 29 Hàng Bài, Hà Nội, Việt Nam  

          “Đa Diện 4” 29 Hàng Bài, Hà Nội, Việt Nam 

          “Cổ tích” 29 Hàng Bài, Hà Nội, Việt Nam 

          “Sơn Ta Artist No.5” Hà Nội, Việt Nam 

2019 “Đa Diện 2” Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam  

          “Đa Diện 3” Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

          “Hơi thở Đại dương”” 29 Hàng Bài, Hà Nội, Việt Nam 

2018 “Mùa gặt” 32 Hào Nam, Hà Nội, Việt Nam  

2015 “Triển lãm Mỹ thuật quốc tế” Hà Nội, Việt Nam 

          “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc”  Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam 

2013 “Họa sĩ trẻ” Hà Nội, Việt Nam 

2011 “ Thủ đô Hà Nội” Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam 

2010 “Sơn mài Việt Nam” Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Việt Nam 

2008 “Họa sĩ trẻ Việt Nam” Melbourne, Úc 

         “Triển lãm Mỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương” Hà Nội, Việt Nam 

2006 “Sơn mài” Danang, Việt Nam

THÀNH TỰU

2011 Giải nhì Hội Mỹ thuật Hà Nội

2009 Giải ba Hội Mỹ thuật Việt Nam – Triển lãm Nghệ thuật cho họa sĩ trẻ

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các nhà sưu tập cá nhân tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật