Họa sĩ

Bùi Quỳnh

Bùi Quỳnh

1940 Sinh tại Hà Nội, Việt Nam 

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Viêt Nam

HỌC VẤN

1970 Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật, Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM  

2022 “ Luna” Lotus Gallery, HCMC, Việt Nam

Họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Hà Nội và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức 

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG 

Các tác phẩm được chọn lựa và sưu tập bởi các NST cá nhân tại Việt Nam

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật