Họa sĩ

Bùi Quang Thắng

Bùi Quang Thắng

Giám đốc nghệ thuật Vicas Art Studio, Hà Nội, Việt Nam.

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật