Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vườn nhà

Tác giả: Hùng Khuynh 
Kích thước: 41cm x 70cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật