Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vui chơi

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 60cm x 30cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật