Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tuổi thanh xuân

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 94cm x 80cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật