Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trẩy hội

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 21cm x 25cm
Năm sáng tác: 2010
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật