Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trăng non 2

Tác giả: Lan Hương 
Kích thước: 43cm x 59cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật