Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thẹn thùng

Tác giả: Trương Đình Huy 
Kích thước: 84cm x 57cm
Năm sáng tác: 1994
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật