Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sắc xuân

Tác giả: Phạm Hoàng Anh
Kích thước: 198cm x 118cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật