Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Núi đồi

Tác giả: Tô Ngọc Thành
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật