Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mùa lá đỏ

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 175cm x 70cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật