Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Lưng em

Tác giả: Đinh Ngọc Thắng 
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật