Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Làng Bố Liêu

Tác giả: Đinh Quang Hải (Hải Tre) 
Kích thước: 56cm x 38cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 25.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật