Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Lặng

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 110cm x 130cm
Năm sáng tác: 2019
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật