Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ký ức 5

Tác giả: Nguyễn Chuyên
Kích thước: 61cm x 46cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật