Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ký ức 4

Tác giả: Nguyễn Chuyên
Kích thước: 46cm x 38cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật