Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Khởi nguyên

Tác giả: Nhiều họa sĩ
Kích thước: 120cm x 60cm
Năm sáng tác: Sơn mài Thành Lễ
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật