Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hội An

Tác giả: Trương Bách Tường (Trương Nguyên Ngã)
Kích thước: 136cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật