Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hàng cá

Tác giả: Vương Duy Biên
Kích thước: 40cm x 30cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật