Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hai người phụ nữ

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 64cm x 85cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật