Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Gà trống

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 140cm x 100cm
Năm sáng tác: 2017
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Tình trạng: Đã bán

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật