Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Eva

Tác giả: Trần Luân Tín
Kích thước: 85cm x 75cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật