Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đêm sáng trăng

Tác giả: Trương Quang Hải 
Kích thước: 62cm x 49cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật